onsdag 2 mars 2011

Var ska vi hitta alla förskolelärare när legitimering krävs?


Jag är själv gymnasielärare och ser med förhoppning fram mot legitimeringen som ett sätt att höja statusen för yrket, men också kraven på oss själva. Med ökade krav följer ökad kvalitet. Legitimeringen kommer att sätta fokus på vad som ingår i en lärares kompetens, när det nu finns en nedre gräns. Läs Roger Haddads insändare i VLT idag om argumenten för.
Det finns dock ett stort problem som verkar hamna utanför debatten och det är att också förskolelärarna ska bli legitimerade, det kommer att innebära att de barnskötare som finns i verksamheterna ska ersättas. I Sala ligger vi lägre än riket, med uppemot 60% barnskötare!
Det är dessutom svårare för oss att locka hit de högre utbildade förskolelärarna än att rekrytera barnskötare. Probelemt går inte heller enkelt att lösa med utbildning, eftersom många av barnskötarna har svårt att klara av en fortbildning på högskolan. De har kanske rent av i flera fall valt att bli barnskötare för att det var det som passade dem i deras vardag. Nyckeln skulle kunna vara olika former av vidimering av den kompetens de redan byggt upp, och att sedan kunna komplettera med ett antal färre kurser i anpassad studietakt. Försök till detta görs redan i Sala. Barnskötarna måste mötas med en väl avvägd blandning av respekt och förväntan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar