tisdag 29 mars 2011

Politikercafe på TäljstenenKultur och fritidsnämndens politiker bjuder in till möte under mer informella former på Kulturkvarteret Tälstenen, på onsdag den 30 mars. Bra ide, mer av det i Sala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar