lördag 5 mars 2011

Krafttag mot ungdomsbrottslighet i Sala


Sala kommun och Sala Närpolis inleder ett tätare samarbete kring ungdomsbrottslighet. Bra insats, våra ungdomar har rätt till det stöd som faktiskt den här insatsen innebär för dem som hamnat snett i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar