tisdag 15 februari 2011

Slaget om landsbygden - hotet från mp


Efter att ha samspråkat en del med en del miljöpartister lokalt, som bor på landet, så kan jag extrapolera lite från rikspolitiken och göra några gissningar om framtiden.

När en allt större andel av befolkningen på landsbygden är medelklassväljare som arbetar i staden eller i varje fall inte identifierar sig direkt med jordbruket, så kommer som jag sagt tidigare lokala skolor och pendlingsmöjligheterna att vara centrala frågor, och där kommer kampen mellan mp och C att stå, och om vi inte tar iniativet där kommer mp att erövra många av de väljarna från oss, särskilt riksdagsrösterna. Centerpartiet idag har ingen automatisk rekrytering längre på landet, det syns även i Sala, utan måste nå fram till väljarna på landet. Politiken får de som regel via riksnyheterna, och där står sig mp starkare just nu än miljöpartiet. Ta vargfrågan. Många som bor inne i småorterna kan ofta vara mera inne på det naturromantiska med vargen än att de oroar sig för vargen som hot.
Det jag har fokuserat på i min argumentation hittills som Centerpartist, särskilt i kontrast mot de rödgröna, är att i varje diskussion betona tilltron till den enskilda personen, till lokala lösningar, till att "folk vet bäst", och åtminstone bättre än oss politiker. Detta är en effektiv argumentation, eftersom mp och det rödgröna blocket i de flesta av sina lösningar är kollektivistiska och därmed är svaga för argument som visar på att de inte anser att du och jag kan tänka själva. Det använda jag tex senast för att angripa mp:s motion om GMO-fri kommun. Förutom att den var byggd på felaktiga antaganden och luddigt skriven, så:
a) fanns det en risk att företagare (köttproducenter) i Sala skulle drabbas
b) var det inte tydligt att man först skulle ta hänsyn till dessa
Så liberalism och närhet är nyckelideerna, som sedan hela tiden måste konkretiseras, men som oftast mynnar ut i ifrågasättande av kollektivistiska lösningar. Kör på det

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar