torsdag 10 februari 2011

Bemanningsföretagen suger? - ja men fixa LAS då.

VLT skriver i sin pappersupplaga idag hur bemanningsföretagens betydelse har ökat och att de var de som stog för större delen av personaltillförseln när konjukturen vände. Adecco och Manpower i västerås upplever hur de mer och mer accepteras som en del av arbetsmarknaden och dess aprter lokalt. Helhetsintrycket av artikeln är att bemanningsföretagen går in och skapar den typ av arbetsmarknad som de hyrande företagen vill ha; flexibilitet, dynamik, men samtidigt tar bemanningsföretagen då också på sig att utbilda sin medarbetare så att de blir värda att hyras ut. Det hyrande företaget vet att de i det högre priset samtidigt har en garanterad personalnärvaro, när en är sjuk sätter uthyraren in en annan.

Jag tycker det är uppenbart att facken och (S) hamnar i enslags rävsax här: antingen så är bemanningsföretagen bra som de är i sin friare roll och ska inte regleras till att bli som de som hyr, eller så måste LAS uppdateras till 2000-talet så att den motsvarar den moderna tjänstemarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar