måndag 28 februari 2011

Nya motioner från Centerpartiet och Alliansen

Kan inte bestämma mig om detta är en pik mot Hanna(C)'s Fetmaskatt eller mp...

Ikväll är det dags för årets första kommunfullmäktige i Sala. Den debatt som blir, lär ske kring miljöpartiets motion om GMO-fria grödor.

Själv är jag med och lägger två nya motioner :

  1. "Blomstermotionen" : jag har stött på föreningsliv ute på landet som skulle vara villiga att plantera ut och sköta om växter om förvaltningen bara köper in och kör ut dem till dem. Därför har jag skrivit en motion om att ge föreningar i stad och land rätten till att få ta del av kommunens försköningsbudget. Billig insats med stor effekt. Även en aktiv bostadsrättsförening inne i stan ska ha rätt att få vara med förstås.
  2. Kunskapsprofiler : Alliansen i skolnämnd och utbildningsnämnden föreslår tillsammans att skolorna i Sala från åk 7 till 3:e året på gymnasiet ska kunna ha gemensamma profiler som förstärker lärandets innehåll och mening för eleverna. Läs motionen för detaljer, men det finns flera bra effekter av detta som inte står med, tex skulle det kunna gynna gymnasiet i Sala om eleverna har en bild av vad som väntar dem via profilen.

Lyssna på webradion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar