måndag 21 februari 2011

Analys befolkningsstatistik Västmanland 2010 - Utlandsinvandringen livsnödvändig

Befolkningsstatistiken från SCB 2010 har kommit och jag har klippt ut vaöda delar av Västmanlands data och färglagt den ovan. Analys:

  1. Västerås dominerar tillväxten totalt, men intressant att notera är Fagerstas goda tillväxt, bäst i procent (+1,6%). Sala växer också.

  2. Västerås (och lite Fagersta) tar från resten av länet, men, Västerås i sin tur har största nettoutvandringen från länet. Utanför Västerås har förvånandsvärt många kommuner en nettoinflyttning från övriga landet.

  3. Av länets totala befolkningsökning så består den till 73% av invandring från utlandet.

Jag har testat och lyft bort utlandsinvandringen. Då hade vi fått följande bild:


Västerås klarar sig fortfarande bra, men för resten av länet skulle de se mörkt ut, endast Fagersta skulle klara sig från befolkningsminskning, och då ska man komma ihåg Västerås framgångsrika arbete för att fixa jobb åt invandrare i Fagersta som jag skrivit om tidigare, så även där kan man kanske hitta utlandsinvandringen som en hjälpande orsak.

Så, utan invandringen stannar Västmanland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar