tisdag 12 juli 2011

Liberalism + Tolerans = Solidaritet?

Liberalismen tvingar oss till större tolerans om vi ska behålla solidariteten i våra trygghetssystem i Sverige. Att försöka dölja detta eller att inte ta upp det till debatt är att antingen ge socialdemokraterna rätt i sin kritik av baksidorna med de frihetsreformer som Alliansen genomfört de senast fem åren, att ge upp kampen för större bestämmanderätt över sin egen vardag för alla medborgare, eller att ljuga för allmänheten om vad som krävs för ett rättvist samhälle. Om vi tror på vår politik måste vi också rakryggat försvara effekterna av den.
Inbyggt i vår nuvarande omfördelningspolitik finns en intolerans, eftersom vi utesluter en del människor och ageranden indirekt genom lagstiftning. Inbyggt och underförstått i tex tillåtandet av konsumtion av alkohol men inte hasch är att det (offentliga) samhället säger hanterande av effekterna av alkohol står vi för, men vi vill inte stå för effekterna av hasch. På liknande sätt sätter vi vid könsbyte, arbetskraftinvandring, officiella språk, osv, direkt eller indirekt var gränserna för vad samhället vill stå för genom hur systemet och lagarna utformas.
Vid en ökad liberalisering kommer denna intolerans upp till ytan och avslöjar att den så kallade solidaritet som vänstern byggt upp, ja även borgerliga partier varit med om, vilar på villkor som utesluter människor och företeelser. Jag tycker mig se tendenser till att element i borgerligheten verkar acceptera, till och med eftersträva, att trygghetssystemen ska diskrediteras i stället för försvaras, och därmed kunna dras ned på i förlängningen med minskad solidaritet som effekt. Då spelar vi de i händerna som vill bevara begränsande och intoleranta lagar och regler, som vill minska på valfriheten.
Här måste humanister i borgerligheten tala upp och driva på för en mänsklig politik. Det innebär INTE att liberaliseringen ska avta, absolut inte. Tvärtom, den ska fortsätta. Liberalismen leder till ökade rättigheter för ALLA individer, men då är villkoret att inte trygghetssystemen dras undan som en matta under fötterna när valfriheten ökar och att därmed intoleransens fula röst ska få stå obemött när den avslöjats bakom det samhällsbygge som finns idag.
Det är därför som solidaritet och liberalism måste gå hand i hand. Tillsammans skapar vi ett samhälle där var och en kan gå sin väg, förverkliga sitt livsprojekt, sina drömmar. Konsekvenser av ens val, ja visst, men inte en stoppskylt vid vissa vägval medan andra får fribiljetter. Kanske placerar jag mig som "socialliberal" i och med detta, men jag vill gärna tro att Centerpartiets roll är att visa att begreppet "solidarisk liberal" inte är en motsägelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar