lördag 16 juli 2011

Läskigt med Gunnar Forsgren?

Appropå mitt inlägg om att låta kvinnor konkurrera med sin kompetens på samma villkor som män, så kan jag lyfta Helena Kruses perspektiv innifrån vården. Hon skriver om de problem som finns i spänningen mellan behov och resurser, och hur det hanteras, som gäller alla utförare, och den oro som då uppstår för nya vårdgivare. Man ska i sammanhanget komma ihåg att den privata vården är under betydligt strängare krav än den offentliga, som Salas Bästa eget ordförande Gunnar Forsgren och verksamhetschef på Attendo Care's demensboende i Sala berättade för oss Centerpartister som blev visade runt där förra året. Han om någon borde välkomna nya privata utförare (och iofs konkurrenter...) till Sala som skulle givit ökad mångfald och valfrihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar