torsdag 28 april 2011

Moderaterna redovisar bidrag - "LO-skatten" nästa?Nu meddelar Sofia Arkelsten att moderaterna kommer redovisa privatpersoners bidrag (på över 20000kr) vilket nu ger dem ryggen fri i förhandlingarna med (S) som varje år genom LO-bidragen får in stora summor. Jag är själv med i Lärarnas Riksförbund och har ibland kännt mig minst sagt kluven när facken uttalat sig, men det är inte i närheten lika renodlat (S)-hyllande som i LO:s ledning. Som andra har skrivit är detta tvångssponsrande av ett enskilt parti högst obehagligt. Det ligger förstås också i Centerns intresse att en öppen debatt kring tillgångar tas upp och redovisas eftersom det ibland framställs som att de pengar vi fick från försäljningen av landsortstidningarna skulle varit någon slags fördel för oss (vilket är uppenbart att de inte varit). Storpartierna M och S har stora inkomster utöver statsbidragen som lika gärna kan visas öppet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar