tisdag 25 december 2012

Ideprogrammet(C): del 2 - genomläsning

Centerns riksdagledamot Staffan Danielsson har redan gjort en betydligt mer erfaren genomgång av förslaget till nytt ideprogram här, men här är mina 50 cent; korta observationer och reflektioner.

Sidan 3. Inledning.
Det är i stort ett positivt och bra program, men det som fattas, vilket jag först inte kan sätta fingret på, är några tydliga skrivningar om någon form av solidaritet, stöd eller medmänsklighet utöver en fras om civilsamhällets betydelse. De gemensamma insatserna är märkbart frånvarande i explicit form. Frihet om the rocks kan man säga.
Sidan 4. Historisk bakgrund. Osäker på hur väl detta stämmer, men här kommer i alla fall en formuelring om att "det är en styrka för oss att finnas i hela landet". Men att vi skulle vara ett värderingsstyrt parti får mig att fundera lite. Centerpartiet är väl också ett ganska resultatinriktat parti? Men i stort helt OK.
Sidan 4. "Började utförsbacken när den offentliga sektorn blivit större än befolkningen orkade bära." Förstår den allmänna kritiken, men den formuleringen känns lite historieomskrivande och överdriven. Bra formulering om centraliseringens negativa effekter på landsbygdens förutsättningar.
Sidan 5. Här kommer en av de mest omtalade punkterna om att vi ska ha fri rörlighet i världen (som ett utökande av den i EU). Det är förstås en på tok för naiv och förtida formulering, men om man läser hela stycket så inses det att det här lätt går att saxa till för en mer rimlig och stegvis utformning, dvs mer vision än nära förestående genomförande (vilket är en realistisk ide). Tex "att den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i världens stöds och utvecklas till den grad att man i en framtid kan utöka den fria rörligheten inom EU till att gälla hela världen" eller nåt sånt.
Sidan 5. Fri handel. Javisst, med ev. vissa förbehåll av mer principell karaktär tex gifthalter etc, men ingen protektionism.
Sidan 6. Rätt till grundtrygghet. Blir lite orolig över vad detta innebär, efter att ha läst igeom hela ideprogrammet finns det en känsla att författarnas ide om grundtrygghet ligger lägre än vad jag anser. Men det står iofs inget om detta.
Sidan 6. Vad är poängen med "Äganderättens centrala betydelse"? Platt skatt? Arv? Eller bara en inlindad kritik mot kommunism och samhällsägande/övertagande?
Sidan 7. Jämställdhet. Vet inte om jag ska kritisera detta, men det bidde ett lillfinger i form av man ska "uppmärksamma" problem med jämställdhet. Och sen då? Säga bu?
Sidan 8. Miljön. Jag gillar iden med att prissätta miljöföroreningar. Tror att om detta görs rätt (ett stort om), så är det rätt väg att gå. Bra.
Sidan 8. "Balansera äganderätt och allemansrätt". Detta handlar om att företag som utnyttjar allemansrättens friheter på bekostnad av markägare ska måsta ta hänsyn till detta. Men rör inte allemansrätten. Är riktigt vaksam om allemansrätten här, så det får verkligen vara i försiktiga små steg. Vad skriningen om balansen mellan respekten för djuren och en stark äganderätt handlar om går mig förbi. Men det är kanske skrivet för att vara otydligt för ickebönder? ;-)
Sidan 9. Bra formuleringar om stad och lands ömsesidiga behov för att skapa ett hållbart samhälle, och att man ska få förutsättningar att kunna leva miljövänligt på landet.
Sidan 9. Marknadekonomi är bra. Håller med om att det är det mest effektiva. Men kunde man inte haft med någon formulering om det gemensammas ansvar att reglera excesser eller skapa förutsättningar genom "rule of law", "fair play", osv?
Sidan 9. Det offentliga ska inte göra det som kan göras av andra. Helt rätt.
Sidan 10. Ett omskrivet förslag är det om "platt skatt", men det står faktiskt inte så utan "plattare", dvs lägre marginalskatter. Något som Alliansen redan arbetat med i flera steg. Och jag tycker att det är absurt när folk betalar mer än säg 1/3 av sin inkomst i marginalskatt. Faktiskt.
Sidan 10. Om civilsamhällets betydelse. Som hämtat från storbesparingarnas Storbrittanien och Torys "Big Society", vilket gör mig lite skeptisk. Det är inte därför ideellt arbete är bra, och min erfarenhet är att ideellt arbete krymper på landsbygden vilket missgynnar den.
Sidan 10. Om att kultur ska vara fristående. Jag tycker också att staten inte tex ska värdera olika konstformer eller betala konstnärslöner, men undrar vad allt detta innebär för SVT/Radion?
Sidan 11. Bra om att utveckla äganderätten i digitalt/kreativt samhälle. Men vad innebär det?
Sidan 11. Egentligen gillar jag det mesta i avsnittet om att det offentligas tillväxt inte ska vara ett naturtillstånd.
Sidan 12. Grundläggande service i hela landet. BRA! Men "Människors rättigheter kan tillgodoses på olika sätt beroende på var de bor" låter som ett finfint kryphål säger cynikern inom mig. och "olika delar av landet måste finna de lösningar som bäst motsvarar de egna utmaningarna". Och "regionaliserade skattebaser och lagstiftning"...? "Detta skapar regionala och lokala olikheter vilka är positiva för det ger människor makt och möjligheter" Hela detta parti låter som ett långt skott mot skatteutjämningssystemet och iden med att vi ska hjälpas åt i hela landet. Frieri till Stockholmsregionen? Det här partiet är ett av dem som gör mig mest skeptisk till idepprogramemt, mest för vad det implicerar om tanakrna bakom många av de andra formuleringarnas innebörd.
Sidan 12. Starkt integritetsskydd. Bra, men då måste vi verkligen leva upp till detta.
Sidan 13. Transparent stat. Bra.
Sidan 13. Fritt hur man gifter sig. Intressant och idealistiskt, men väldigt naivt. Som regel är det kvinnor som kan hamna i kläm, tänk månggifte i vissa kulturer. Vill vi stödja sånt? Och hur blir det för barnen? Forskning först, tack.
Sidan 13. Och fritt bestämma arv. Ska barn kunna göras lottlösa och hållas gisslan av föräldrar? Det finns nog med sätt att kringå detta utan att barn dessutom ska få lida efter ogina föräldrarnas död. Är man död så är man död och har inget att göra med vad som sker därefter, punkt.
Sidan 13. Decentraliserad skatterätt. Åter igen ett skott mot gemensamma insatser i hela landet, och solidaritet.
Sidan 13. Bra igen om att det offentliga ska finansiera tjänster som sedan det civila samhället utför.
Sidan 13/14. Att ge god vård men "att ta hänsyn till att människor är olika och att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet." Gör mig orolig för vad det krasst innebär.
Sidan 14. Läroplikt. Och så kanske det dummaste förslaget av alla. SÅ oerhört naivt att föreslå att ersätta skolplikten med läroplikt. Här märks det att man inte har koll på verkligheten. Om du arbetat i offentlig sektor vet du antagligen vad jag talar om, att det i verkligheten finns så många saker som kan fattas i ett hem. Att dessutom belägga denna miljö med en läroplikt känns oerhört naivt och cyniskt, och värre blir det med "från en viss ålder är barn...kapabla att göra egna livsval". Menar författarna på allvar att vi ska kringå föräldrarna här? Eller vad? Utan specifiering blir det väldigt beigt. Och vad är "fria universitet"? Ser man på reservationerna från ordförandet och Bo kunde det dessutom ha blivit en betygsfri skola. Suck. Snacka om att gynna redan studiemotiverade grupper när de andra skiter helt i skolan.
Sidan 15. Om fred och krig. Bra.
Sidan 15. Om segregering som frivilligt. Förstår tanken, men naivt igen. Har en nybakad professor på institutionen i Uppsala som skulle såga detta med fotknälarna misstänker jag.
Sidan 15/16. bra om EU i princip, även om kammarsystemet går mig förbi.
Sidan 16. FN. Här är faktiskt ett parti som jag förvånas över att det är lite mjäkigt. Med allt annat som finns i programmet hade jag förväntat mig kritik mot att diktaturer etc är med i FN. Konstigt.

Generell analys i nästa inlägg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar