söndag 5 februari 2012

Insändare: Konkurrens ger bättre kvalitet

Varför fega i debatten om privatisering när argumenten är lika goda som för ett år sedan? Företag måste få göra vinster, det är själva grejen. Det är upp till köparen att beställa rätt kvalitet och följa upp. Det är sunt förnuft och gäller alla marknader. Ett kommunalt monopol är inte ett alternativ.


Konkurrens ger bättre kvalitet
Kanske skulle skriverierna kring vårdföretaget Caremas vinster göra att man hukar lågt kring LOV och äldrepeng, kring friskolor och valfrihet. Men argumenten för har inte ändrats bara för att ett företag gjort bort sig. Carema kommer få sitt straff på marknaden. Vem kan säga att en kommun eller ett landsting som missköter sig skulle blivit av med sina kunder? Kommunala ”skatteparadis” där skattesatsen används som buffert för slarv och felskär talas det lågt om.
Argumenten för frihetsreformer är valfrihet och högre kvalitet genom konkurrens. Genom ideella och privata aktörer få komma in i det slutna kommunala rummet får vi konkurrens om kundernas gunst. Vem tror att vård, skola och omsorg mår bättre av en ensam aktörs envälde? Som en bonus får vi som arbetar inom den offentliga sektorn fler arbetsgivare att välja på.
Precis som när bara kommunerna är utförare kommer det med andra aktörer att bli varierande kvalitet, men precis som då kommer det vara upp till staten att säkerställa lägstanivåerna, delvis med hjälp av kommunerna.
Varför ska bara byggföretag, matleverantörer och städbolag få ta ut vinster av det offentliga? Vinst är det ett företag får som belöning för ett effektivt utfört arbete. Är inte kvinnors arbete, för det är just främst kvinnor som arbetar inom vård och skola, värt att belönas? Varför sitter vänstern tyst när de öser pengar över stora byggprojekt men kan gnälla högt när kvalitetshöjande aktörer som till exempel Attendo Care på Bryggeriet i Sala tar ut en vinst?
Ett varningens finger – att byta en (1) kommunal utförare mot en (1) privat utförare är inte en förbättring, poängen med avreglering är att få en dynamik för bättre kvalitetsarbete, inte att pressa priser. Tvärtom – med avreglering följer ett förstärkt ansvar för kommunerna att verkligen kontrollera kvalitén, både hos andra utförare, men inte minst hos sig själva. Caremas svek ligger i kvalitetsfusket, inte i vinstuttaget.
Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktige Sala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar